Velkommen

 

"HUSKEREN" er en forening for senhjerneskadede, der er ramt af afasi, apopleksi eller malersyndrom, her er du meget velkommen til at være sammen med os. Pårørende er også meget velkomne. Foreningen bygger først og fremmest på socialt samvær, derudover har vi en masse aktiviteter med emner som: Sang og musik, Foredrag, Spil til 6, her har vi hver en lille pakke med, Bankospil, Idræt (der er spil som Boccia, Curling og handicapbowling), Mad som er fællesspisning og så er der Udflugter. Herudover tager vi et par gange om året i Bowlingcentret, hvor vi drikker kaffe eller te, bowler og spiser. Se under aktiviteter, hvor der er en aktivitetsplan, så du kan følge med i hvad der foregår hele året Vi er en forening, hvis aktiviteter er tilrettelagt så alle kan deltage, lige meget hvilket handicap. Vores udflugter foregår i handicapbus, og til bowling har vi en elrampe, så her kan alle også være med.

Et medlemskab i ”HUSKEREN” koster kr. 125,00 pr. år. Et medlemskab løber fra 1. marts til 28/29. februar. For at have stemmeret til generalforsamlingen skal der være betalt kontingent. Ved vores udflugter, bowling, Skt. Hans, julefrokost og fællesspisning den 1. mandag i hver måneden, er der en mindre egenbetaling. Desuden giver vi kr. 10,00 for kaffe og brød når vi mødes i Pakhuset. Kontingent kan betales ved fremmøde i ”HUSKEREN” mandag eftermiddag, eller på kontonr. 9040 458-05-25100 Husk ref:. så kasseren kan se, hvem der har betalt.

Foreningen støttes af Odsherred Kommune. Vi udgiver et forenings blad, hvor vi har mange velvillige sponsorer, som herigennem støtter vores forening

På bestyrelsens vegne
Lissi Christophersen